2003 - Modest San Simeon + Prescote Desert Spa.

Modest San Simeon, On the Hudson, New York (above left)  & Prescote Desert Spa, Arizona (right).